Zprostředkování prodeje a nákupu

lesních pozemků, orné půdy, luk a ostatní plochy

Možnost

okamžitého výkupu a platby

Nejnovější pozemky v nabídce

Lesní pozemek po těžbě.
Lesní pozemek po těžbě.